• NUF-informasjon

    Oppdatert informasjon om NUF og limitedselskaper
  • Advertisements

Hva er NUF?

Et NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Et NUF kan være hovedregistrert hvor som helst, men grunnlaget for populariteten til denne type etableringer ligger i etableringsfriheten innenfor EØS. Slike selskap har en garanti gjennom EØS-avtalen mot å bli behandlet mindre gunstig enn nasjonale selskap, og i mange land – herunder Norge – … Continue reading

Historien bak NUF

En varm vårdag i 1992 sitter Tony Bryde i Danmark og går gjennom de siste stiftelsespapirene for Centros Limited – et selskap han og hans kone holder på å etablere i England. Tony er verken jurist eller finansmagnat, men han er lei de strenge danske kravene til aksjekapital og revisor.  Lite vet han at navnet … Continue reading