Hva er NUF?

Et NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Et NUF kan være hovedregistrert hvor som helst, men grunnlaget for populariteten til denne type etableringer ligger i etableringsfriheten innenfor EØS. Slike selskap har en garanti gjennom EØS-avtalen mot å bli behandlet mindre gunstig enn nasjonale selskap, og i mange land – herunder Norge – … Continue reading

Historien bak NUF

En varm vårdag i 1992 sitter Tony Bryde i Danmark og går gjennom de siste stiftelsespapirene for Centros Limited – et selskap han og hans kone holder på å etablere i England. Tony er verken jurist eller finansmagnat, men han er lei de strenge danske kravene til aksjekapital og revisor.  Lite vet han at navnet … Continue reading