Hva er NUF?

Et NUF er en norsk avdeling av et utenlandsk foretak. Et NUF kan være hovedregistrert hvor som helst, men grunnlaget for populariteten til denne type etableringer ligger i etableringsfriheten innenfor EØS. Slike selskap har en garanti gjennom EØS-avtalen mot å bli behandlet mindre gunstig enn nasjonale selskap, og i mange land – herunder Norge – … Continue reading